map-marker

Rovira i Virgili, 16 - 43002 Tarragona

telephone

977 21 61 51

envelope

info@dominiques.cat

Projecte educatiu

El nostre projecte educatiu

Posem en pràctica estratègies de pensament i metodologies actives que afavoreixen l’aprenentatge dels alumnes cuidant el seu desenvolupament emocional i humà.

El nostre projecte educatiu es recolza en:

 • Investigacions de la neurociència en matèria educativa i en l’aplicació de metodologies actives en les que l’alumne és el centre del seu aprenentatge.
 • El treball cooperatiu i per projectes
 • Educació emocional i humana
 • Estratègies de pensament
 • Intel·ligències múltiples
 • Desenvolupament de la creativitat
 • Aprenentatge plurilingüe
 • Atenció a la diversitat
 • Tutories personalitzades

El nostre projecte educatiu actual s'ha vist enriquit amb les investigacions de la neurociència en matèria educativa . Treballem des de les vuit intel·ligències múltiples defensades per Howard Gardner de la Universitat de Harvard com a pilar per personalitzar l'aprenentatge.

La interdependència positiva , la interacció cara a cara, la responsabilitat individual, les habilitats socials i el processament grupal com a pilars per crear unes comunitats d'aprenentatge cooperatiu on tots aprenem de tots, tal com el defineixen els germans Johnson & Johnson de la Universitat de Minnesota dels que hem rebut formació.

L'aprenentatge, basat en la cultura del pensament, segons la teoria de Robert Swartz, utilitzant destreses que afavoreixen el pensament creatiu i crític.

Coneix el nostre Projecte CREA

Mitjançant el projecte CREA formem persones íntegres, capaces de transformar el món des de la seva escala de valors. Treballem perquè els nostres alumnes siguin crítics, resilients, capaços de gestionar les seves emocions i autònoms.

Els 7 eixos del nostre
projecte educatiu

En el centre del nostre projecte educatiu es troba l’alumne com a persona a la que volem donar una formació humana integral. L’objectiu és que puguin desenvolupar hàbits de treball que els permetin desplegar capacitats intel·lectuals, emocionals i professionals per a poder donar resposta als reptes del món global i donar sentit i benestar a la seva vida. Com ho fem?

A les escoles de Dominiques volem seguir animant l’alumnat a mirar dins seu

Look Inside és un programa d’educació emocional dirigit a l’alumnat de totes les etapes educatives. Té per objectiu el desenvolupament de les seves competències emocionals com a element essencial del seu dia a dia, ajudant-los a descobrir...

 • Que són capaços de percebre les emocions pròpies i les dels altres
 • Que són capaços d’expressar, gestionar i canalitzar les emocions de manera adequada
 • Que són capaços de tenir bona autoestima i actitud positiva davant la vida...
 • Que són capaços de relacionar-se amb els altres de manera reeixida i positiva.
 • Que són capaços de adoptar comportaments apropiats i responsables per afrontar de manera satisfactòria els reptes de la vida diària.

L'escull de les emocions

L’escull de les emocions és un mesurador d’estat d’ànim que ens serveix d’ eina per incrementar la consciència emocional i el llenguatge emocional. Desenvolupar el llenguatge emocional implica generar un vincle o connexió entre les experiències emotives de cada persona i les paraules associades amb les emocions. D ‘acord amb la teoria de la intel·ligència emocional de Peter Salovery i John Mayer el procés d’identificar i nombrar amb precisió les emocions és el primer pas per entendre-les i posteriorment regular-les. Identificar les causes i els efectes de les nostres emocions ens ajudarà a ser més responsables amb el nostre món interior i a prendre millors decisions.

"Si la pots nombrar la pots dominar". Marc Brakett

Perfil de l'alumne

A Dominiques acompanyem i eduquem al nostre alumnat perquè esdevinguin:

 • Autònoms
 • Crítics
 • Conscients
 • Creatius
 • Compromesos

i així contribueixin a una societat més solidària, transparent, fraterna i sostenible.

Al centre del nostre Projecte Educatiu està la persona i la seva singularitat. Una persona que hem de formar com alumne del segle XXI, i amb un perfil per poder donar resposta als reptes de futur i per conviure en una societat global.

 

Projecte GUAaaaaUU

Aquest projecte va néixer amb la finalitat d'aportar al nostre entorn els beneficis de la interacció humà-animal mitjançant els tallers i les intervencions assistides amb la UC. La protagonista d'aquest projecte és la Cuca, una gossa Labrador Retriever. Aquesta és una raça de gos intel·ligent, dòcil, col·laborador i afectuós, amb molta paciència amb els nens.

Els objectius d'aquest projecte són:

 • Introduir les Activitats Assistides amb Animals dins d'una aula ordinària.
 • Fomentar les habilitats socials i emocionals dels alumnes.
 • Adquirir responsabilitats.
 • Crear vincles afectius i sans entre companys.

La nostra experiència diària durant aquests últims cursos ens reafirma en la premissa que aquestes activitats amb la Cuca milloren la qualitat de vida dels nostres alumnes. No és fàcil tenir un gos a casa, per això gaudir de la possibilitat de tenir-ne un a l'escola és un privilegi que no volem deixar perdre. Com a resultat d'aquesta interacció entre les alumnes estem obtenint beneficis: preventius, físics, socials, psicològics i educatius La Cuca és l'element motivador, el facilitador, l'estímul multisensorial capaç de captar l'atenció i la motivació de l'alumne i millorar la seva cooperació i implicació en el procés educatiu.

bubble-pencil

Projectes propis

Projectes de Dominiques Tarragona que donen valor afegit

Educació emocional i cultura del pensament     

A l’escola treballem la gestió de les emocions i el desenvolupament de la interioritat del seu alumnat en el seu camí per descobrir "qui són" i relacionar-se amb ells mateixos, amb els altres i amb la vida.

A més fomentem la Cultura del Pensament i les Intel·ligències Múltiples per desenvolupar la competència d'aprendre a aprendre.

APS

L’aprenentatge-servei és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat, i esdevè aixì un projecte educatiu amb utilitat social que aposta per una educació cívica a travès de l’acció, una educació per a una ciutadania activa i responsable.

Projectes més destacats:

 • Projecte Grans persones, grans experiències: Conveni de col·laboració entre el col·legi i la residència Les Alzines.
  Espai d'interrelació entre l'alumnat de 4t d’ESO i els avis de la residència Les Alzines, on les persones grans aporten les seves vivències i experiències a les noves generacions, i els joves aprenen a col·laborar amb les persones grans per tal de satisfer algunes de les seves necessitats, ja siguin socials o afectives.
 • Projecte Acompanya’m per aprendre: Activitats d’apadrinament dels alumnes de 4t ESO als alumnes de P-3.
  Projecte molt enriquidor que millora l’adaptació dels petits i la comprensió dels més grans, així com el respecte i la millora en les relacions de tots ells.
 • Servei-comunitari: Els alumnes de 3r d’ESO organitzen diferents accions en col·laboració amb diverses institucions de la ciutat de Tarragona: Càrites Diocesana, Banc d’aliments, Creu Roja, Hospital Sant Joan de Déu i, properament, amb el Nàstic Genuine (equip de futbol del Gimnàstic de Tarragona per a nens amb discapacitat intel·lectual).
Escala Verda

Hi ha moltes escoles verdes arreu del parís, però només n’hi ha una que, a més a més, tingui una escala verda per on passen cada dia els nostres alumnes per accedir a les seves aules. L’escala verda és, per tant, una ruta cap a l’aprenentatge, cap a la il·lusió del dia i dia i ara, també, el nostre símbol de l’escola verda.

Filosofia 3/18

A partir de contes, obres d’art, jocs i pel·lícules, pretén desenvolupar les habilitats cognitives dels infants. Els objectius d’aquest projecte són:

 • Desenvolupar el pensament crític, el pensament creatiu, i les habilitats lògiques de recerca.
 • Ajudar els infants a descobrir, inventar, imaginar, i entendre alternatives i altres punts de vista.
 • Encoratjar els infants a pensar per ells mateixos.
Gust per la lectura

Mitja hora diària a tota l’escola, dedicada al plaer de llegir i escoltar contes, amb l’objectiu que els nostres alumnes esdevinguin lectors competents, crítics i capaços de gaudir del plaer de la lectura.

Plurilingüisme

El col·legi forma part del Pla Integral de Plurilingüisme Educatiu - PIPE -

PIPE és un programa dirigit a centres educatius conscients de la importància dels idiomes en la formació de futur i compromisos amb la qualitat de l’ensenyament de les llengües.

A la nostra escola, la immersió lingüística es dóna amb la mestra especialista en anglès: els parla sempre i en tot lloc en anglès, compta amb el suport de la mestra auxiliar de conversa. A més a més, es fa una sessió d’hora i mitja setmana més dedicada a la gramàtica i lèxic, a banda d’altres assignatures on la llengua vehicular és l’anglès.

A l’etapa d’ESO, es complementa amb un intercanvi amb un institut de Berlín per familiaritzar-se amb la llengua anglesa, i la introducció d’una segona llengua estrangera, l’alemany.

Projecte de Convivència

Com escola tenim un espai privilegiat per ensenyar i aprendre a viure i conviure, així com per fomentar i liderar la convivència en el propi centre i en l’entorn per aconseguir una major i millor cohesió social. És per això, que aquest projecte és un conjunt d’activitats que el centre desenvolupa a tots els nivells, per a mantenir el bon clima escolar i contribuir a l’èxit personal i acadèmic de tots els alumnes en el marc d’una societat complexa.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website