map-marker

Rovira i Virgili, 16 - 43002 Tarragona

telephone

977 21 61 51

envelope

info@dominiques.cat

L’escola

Som una escola situada a Tarragona des de l’any 1684

La nostra tasca educativa es centra en acompanyar a tots els nostres alumnes, des de la individualitat de cadascun d’ells, perquè siguin capaços de realitzar el seu projecte de vida acompanyant-los en totes les etapes educatives, des de la llar d'infants a l’ESO.

Estil
familiar

Dominiques Tarragona és una escola de marcat caràcter familiar on tots els equips, tant docents com no docents tenen com a centre principal de la seva activitat l'educació de cada alumne i de cada alumna perquè sentin que l'escola és el seu lloc al món.

Educació emocional i Cultura del Pensament

A l’escola treballem la gestió de les emocions i el desenvolupament de la interioritat del seu alumnat en el seu camí per descobrir "qui són" i relacionar-se amb ells mateixos, amb els altres i amb la vida.

A més fomentem la Cultura del Pensament i les Intel·ligències Múltiples per desenvolupar la competència d'aprendre a aprendre.

Escola en valors i
educació interreligiosa

Que n’és d’important una visió àmplia del món! A l'escola impulsem els valors que ens humanitzen: la solidaritat, l’empatia, la col·laboració, l’acollida, l’amor...  així ens preparem millor per conèixer i conviure amb nens i nenes, nois i noies, de diferents nacionalitats, cultures i tradicions religioses. En el fons tots tenim el mateix anhel: Ser feliços! Que n’és d’important una visió àmplia del món!

Missió, Visió i Valors

Acompanyar nens i joves perquè desenvolupin el seu projecte de vida, educant cor i intel·ligència, i així contribuir a una societat més solidària, transparent, fraterna i sostenible.

Aspirem a que els nostres col·legis siguin comunitats d'aprenentatge obertes, vives i participatives; referents en creativitat i innovació, en què els nostres alumnes siguin reconeguts pel seu nivell competencial, la seva gestió emocional, la seva educació en valors, i compromesos amb una societat plural i globalitzada.

Adaptació al canvi

Compromís

Respecte

Transparència

Treball en equip

Projecte educatiu

Posem en pràctica estratègies de pensament i metodologies actives que afavoreixen l’aprenentatge dels alumnes cuidant el seu desenvolupament emocional i humà.

El nostre projecte educatiu es recolza en:

 • Investigacions de la neurociència en matèria educativa i en l’aplicació de metodologies actives en les que l’alumne és el centre del seu aprenentatge.
 • El treball cooperatiu per projectes.
 • Educació emocional i humana.
 • Estratègies de pensament.
 • Intel·ligències múltiples.
 • Desenvolupament de la creativitat.

El nostre projecte educatiu actual s'ha vist enriquit amb les investigacions de la neurociència en matèria educativa. Treballem des de les vuit intel·ligències múltiples defensades per Gardner de la universitat de Harvard com a pilar per personalitzar l'aprenentatge.

La interdependència positiva, la interacció cara a cara, la responsabilitat individual i grupal com a pilars per crear unes comunitats de aprenentatge cooperatiu on tots aprenem de tots, tal com el defineixen Johnson a Johnson de la universitat de Minnesota dels que hem rebut formació.

L'aprenentatge basat en projectes, projectes intel·ligents, projectes de comprensió, projectes de recerca individual i grupal, l'aprenentatge experiencial i l'aprenentatge basat en el pensament, utilitzant destreses per afavorir el pensament creatiu i crític.

A les escoles de Dominiques volem seguir animant l’alumnat a mirar dins seu

Look Inside és un programa d’educació emocional dirigit a l’alumnat de totes les etapes educatives. Té per objectiu el desenvolupament de les seves competències emocionals com a element essencial del seu dia a dia, ajudant-los a descobrir...

 • Que són capaços de percebre les emocions pròpies i les dels altres.
 • Que són capaços d’expressar, gestionar i canalitzar les emocions de manera adequada.
 • Que són capaços de tenir bona autoestima i actitud positiva davant la vida...
 • Que són capaços de relacionar-se amb els altres de manera reeixida i positiva.
 • Que són capaços de adoptar comportaments apropiats i responsables per afrontar de manera satisfactòria els reptes de la vida diària.

Perfil de l'alumne

L'alumne de Dominiques Tarragona és conscient, autònom, creatiu, compromès i crític.

bubble-pencil

Projectes propis

Projectes de Dominiques Tarragona que donen valor afegit

Projecte GUAaaaaUU

La protagonista d’aquest projecte és la Cuca, una gossa Labrador Retriever. Aquesta és una raça de gos intel·ligent, dòcil, col·laborador i afectuós, amb molta paciència amb els nens.

Els objectius d’aquest projecte són:

 • Introduir les Activitats Assistides amb Animals dins d’una aula ordinària.
 • Fomentar les habilitats socials i emocionals dels alumnes.
 • Adquirir responsabilitats.
 • Crear vincles afectius i sans entre companys.
Educació emocional i cultura del pensament     

A l’escola treballem la gestió de les emocions i el desenvolupament de la interioritat del seu alumnat en el seu camí per descobrir "qui són" i relacionar-se amb ells mateixos, amb els altres i amb la vida.

A més fomentem la Cultura del Pensament i les Intel·ligències Múltiples per desenvolupar la competència d'aprendre a aprendre.

APS

L’aprenentatge-servei és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat, i esdevè aixì un projecte educatiu amb utilitat social que aposta per una educació cívica a travès de l’acció, una educació per a una ciutadania activa i responsable.

Projectes més destacats:

 • Projecte Grans persones, grans experiències: Conveni de col·laboració entre el col·legi i la residència Les Alzines.
  Espai d'interrelació entre l'alumnat de 4t d’ESO i els avis de la residència Les Alzines, on les persones grans aporten les seves vivències i experiències a les noves generacions, i els joves aprenen a col·laborar amb les persones grans per tal de satisfer algunes de les seves necessitats, ja siguin socials o afectives.
 • Projecte Acompanya’m per aprendre: Activitats d’apadrinament dels alumnes de 4t ESO als alumnes de P-3.
  Projecte molt enriquidor que millora l’adaptació dels petits i la comprensió dels més grans, així com el respecte i la millora en les relacions de tots ells.
 • Servei-comunitari: Els alumnes de 3r d’ESO organitzen diferents accions en col·laboració amb diverses institucions de la ciutat de Tarragona: Càrites Diocesana, Banc d’aliments, Creu Roja, Hospital Sant Joan de Déu i, properament, amb el Nàstic Genuine (equip de futbol del Gimnàstic de Tarragona per a nens amb discapacitat intel·lectual).
Escala Verda

Hi ha moltes escoles verdes arreu del parís, però només n’hi ha una que, a més a més, tingui una escala verda per on passen cada dia els nostres alumnes per accedir a les seves aules. L’escala verda és, per tant, una ruta cap a l’aprenentatge, cap a la il·lusió del dia i dia i ara, també, el nostre símbol de l’escola verda.

Filosofia 3/18

A partir de contes, obres d’art, jocs i pel·lícules, pretén desenvolupar les habilitats cognitives dels infants. Els objectius d’aquest projecte són:

 • Desenvolupar el pensament crític, el pensament creatiu, i les habilitats lògiques de recerca.
 • Ajudar els infants a descobrir, inventar, imaginar, i entendre alternatives i altres punts de vista.
 • Encoratjar els infants a pensar per ells mateixos.
Gust per la lectura

Mitja hora diària a tota l’escola, dedicada al plaer de llegir i escoltar contes, amb l’objectiu que els nostres alumnes esdevinguin lectors competents, crítics i capaços de gaudir del plaer de la lectura.

Plurilingüisme

El col·legi forma part del Pla Integral de Plurilingüisme Educatiu - PIPE -

PIPE és un programa dirigit a centres educatius conscients de la importància dels idiomes en la formació de futur i compromisos amb la qualitat de l’ensenyament de les llengües.

A la nostra escola, la immersió lingüística es dóna amb la mestra especialista en anglès: els parla sempre i en tot lloc en anglès, compta amb el suport de la mestra auxiliar de conversa. A més a més, es fa una sessió d’hora i mitja setmana més dedicada a la gramàtica i lèxic, a banda d’altres assignatures on la llengua vehicular és l’anglès.

A l’etapa d’ESO, es complementa amb un intercanvi amb un institut de Berlín per familiaritzar-se amb la llengua anglesa, i la introducció d’una segona llengua estrangera, l’alemany.

self-timer

La nostra història

Les nostres escoles