map-marker

Rovira i Virgili, 16 - 43002 Tarragona

telephone

977 21 61 51

envelope

info@dominiques.cat

La nostra història

1684
Arribada a Tarragona

Arriben a Tarragona un grup de religioses dominiques, provinents de Barcelona, i inauguren la seva primera casa-beateri-escola en un vell edifici del carrer l’Arc de Sant Bernat, al bell mig de la part alta tarragonina, dedicada a l’educació de noies i coneguda amb el nom de “beateri” o “Dominiques”.

1696
Un nou edifici

A causa de la necessitat de disposar d’espai suficient per continuar amb la tasca educativa, el convent es trasllada a l’antic convent que els pares dominics ocupaven a la Plaça del Pallol, després que aquests inauguraren un nou i majestuós edifici a la Plaça de la Font, l’actual Ajuntament de la ciutat.

1940
Una nova escola

Es comencen a gestionar permisos i cercar recursos per a la construcció d’una nova escola.

1949
Comencen les obres!

Es col·loca i beneeix la primera pedra de la nova escola en uns terrenys situats a les afores de la ciutat, al carrer Rovira i Virgili, actual ubicació del centre.

1950
El trasllat

S’inicia el trasllat d’una part del col·legi, concretament les classes de pàrvuls i l’aula de música.

1951
300 anys

Es celebren els 300 anys de la fundació de l’escola (1686-1986), amb un seguit d’actes lúdics i culturals de gran ressò a la ciutat.

2001
50è aniversari del nou edifici escolar

Es celebra el 50è aniversari del nou edifici escolar, emmarcant aquesta gran festa cultural dins les festes de Santa Tecla.

2002
Medalla de la ciutat

El ple de l’Ajuntament de Tarragona atorga a l’escola la “Medalla de la ciutat en categoria de plata”, reconeixent amb aquest guardó la gran tasca pedagògica del centre durant mes de 300 anys de forma ininterrompuda.

2007
Formem part de la Fundació

Entrem a formar part de la Fundació Educativa Dominiques de l’Ensenyament. Seguim recreant el carisma, el tarannà de Sant Domènec de Guzman, educant des dels valors de l’Evangeli.

2012
Celebrem els 325 anys

Es celebren els 325 anys d’història educativa a Tarragona, amb xerrades, exposicions, pelegrinatges, i l’estrena de l’Himne de Sant Domènec, composat pel grup “Canta la teva fe”.  El mateix any, el grup “Sacaires de Tarragona” estrena una peça musical dedicada als 325 anys d’història de les germanes dominiques, sota el títol Caminant.

2018
Canviem el nom

L’escola Sant Domènec de Guzman canvia de nom i passa a ser Dominiques Tarragona.

2024
Avui

La tasca educativa que diàriament duem a terme a les nostres aules es caracteritza pel desplegament d’un projecte educatiu acollidor i inclusiu, que promou la llengua i la cultura catalana, que té entre els seus principals objectius garantir la igualtat d’oportunitats de la totalitat de l’alumnat, promoure el seu desenvolupament cognitiu i emocional i assegurar l’assoliment d’aquelles competències que els han de permetre viure, conviure i integrar-se plenament dins la nostra societat.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website