map-marker

Rovira i Virgili, 16 - 43002 Tarragona

telephone

977 21 61 51

envelope

info@dominiques.cat

Primària

Educació Primària
Innovant per a descobrir,
desenvolupar i crear

L’etapa d’Educació Primària consta de sis cursos amb alumnes de sis a onze anys.

A l’Educació Primària ensenyem als nens a aprendre a pensar i actuar de manera integrada, promovem de manera transversal l’adquisició d’hàbits i valors per a resoldre problemes i situacions. Fomentem la iniciativa, la creativitat, l’esperit crític i el gust per a aprendre. Desenvolupem la capacitat d’esforç i la cultura del treball.

La metodologia que utilitzem està encaminada al desenvolupament de les Intel·ligències Múltiples i a l’adquisició i desenvolupament de les diferents competències.

Els àmbits i àrees són comuns a tots els cursos d’educació primària. Entre elles trobem la llengua catalana, castellana i literatura, anglès, coneixement del medi social, natural i cultural, educació artística, educació física, educació en valors i matemàtiques. Pel projecte d’Escola Multilingüe, a primària impartim en anglès les assignatures de plàstica (Art) i medi (Science).

A través del projecte d’educació emocional Look Inside vetllem perquè els alumnes aprenguin a conèixer i gestionar les emocions per poder treballar en un ambient afectuós, saludable i de benestar.

Aquesta formació acadèmica obligatòria rep el suport d’altres assignatures complementàries, entre les quals hi ha teatre, English drama, Informàtica i TIC, Robòtica, Taller de raonament matemàtic, Taller de llengua o la Filosofia 3/18, que té per objectiu reforçar les habilitats del pensament de l’alumnat i enfortir la seva capacitat reflexiva.

Així mateix, també destaca el projecte GUAaaaaUU, que compta amb la gossa de l’escola. Ella interactua amb el grup-classe mentre es fan sessions d’anglès i estones de lectura, en un ambient relaxat i distès.

El Cicle Superior de l’etapa compta amb el programa IDEA per l’enriquiment creatiu i cognitiu dels alumnes d’altes capacitats i/o alt rendiment

envelope-open

Contacta amb l'escola

CreaEscola Quality Certificate for Education Website